Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”: Vinh danh trái tim và khối óc của người lao động

Thứ năm - 19/07/2018 16:03
Qua quá trình sàng lọc, được sự giới thiệu của các địa phương, các ngành, Hội đồng bình chọn cấp Trung ương đã lựa chọn được khoảng 30 công trình cho chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình” năm 2018.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao giải thưởng cho các tập thể được vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” tối 20.5.2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao giải thưởng cho các tập thể được vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” tối 20.5.2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Trên cơ sở đó tiến hành bỏ phiếu, phân tích và lựa chọn được 9 công trình để tôn vinh. Các công trình được tôn vinh không chỉ mang dấu ấn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà còn khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất.

Mang dấu ấn thế kỷ

Đối tượng được bình chọn tôn vinh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình” là các tập thể lao động sản xuất, công tác trong tất cả các lĩnh vực có đóng góp to lớn, tạo nên những công trình hoặc khai thác, sử dụng mang dấu ấn đặc biệt đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Các công trình được bình chọn với các tiêu chí: Công trình trọng điểm quốc gia, công trình khoa học được hoàn thành đưa vào sử dụng đã và đang phát huy hiệu quả to lớn, tạo diện mạo mới hiện đại hơn trong 1 ngành, 1 lĩnh vực của đất nước, góp phần tăng trưởng kinh tế của đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận; công trình trọng điểm, công trình nghiên cứu khoa học có tính mới, đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, mang lại giá trị kinh tế, ý nghĩa xã hội to lớn phục vụ nhân dân, đất nước; có phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động lan tỏa lớn trong cộng đồng, được đông đảo nhân dân cả nước ghi nhận và đánh giá cao...

Trong số những công trình được tôn vinh lần này có công trình vệ tinh viễn thông (VINASAT-1, VINASAT- 2). Công trình chính thức đi vào quỹ đạo, là dấu mốc lịch sử, là dấu ấn mang tầm vóc quốc gia. Bởi từ đây, Việt Nam có quyền hạn chính thức trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên không gian vũ trụ, qua đó khẳng định chủ quyền quốc gia trên bản đồ không gian thế giới, nâng cao hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. VINASAT 1 và 2 góp phần đáp ứng quy hoạch tổng thể mạng phát sóng truyền hình nhằm bảo đảm truyền dẫn an toàn, đủ thời lượng chất lượng cao trên toàn lãnh thổ Việt Nam và các dịch vụ truyền hình chất lượng cao; là kênh dự phòng, bổ sung và hỗ trợ thông tin cho các tuyến đường trục, mang tính xã hội cao trong việc hỗ trợ thông tin vệ tinh khi có thiên tai lũ lụt. Đáp ứng yêu cầu về dịch vụ viễn thông cho các khu vực kinh tế biển và ven biển như dịch vụ cho các tàu thuyền, giàn khoan, thăm dò. Mở rộng các dịch vụ viễn thông cho các ngành kinh tế quốc gia qua các mạng thông tin riêng, đáp ứng việc truy cập và cập nhật thông tin nhanh.

Hay như công trình Từ điển bách khoa toàn thư được xem là “vua” của các sách công cụ, phục vụ cho việc tra cứu và tự học, tự đào tạo cho mọi người, là ngân hàng thông tin, tư liệu đáng tin cậy nhất. Từ điển bách khoa toàn thư là bộ từ điển bách khoa tổng hợp nhiều chuyên ngành cung cấp tri thức khoa học các ngành một cách tương đối toàn diện và có hệ thống, gồm 4 tập với khoảng 4 vạn mục từ thuộc 40 chuyên ngành văn hoá, khoa học, kĩ thuật của Việt Nam và thế giới. Đây là bộ Từ điển bách khoa của Việt Nam đầu tiên được biên soạn có tổ chức, chỉ đạo của nhà nước, với trên 1.200 nhà khoa học đã nhiệt tình tham gia biên soạn.

Bình chọn khách quan

Để bình chọn các tập thể tôn vinh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình” năm 2018, Tổng LĐLĐVN đã thành lập Hội đồng bình chọn do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Chủ tịch Hội đồng. Thành viên gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Trên cơ sở các tiêu chí, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành T.Ư và tương đương lựa chọn tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất lập hồ sơ đề nghị bình chọn gửi về Cơ quan Thường trực Hội đồng bình chọn (Tổng LĐLĐVN) trước ngày 25.6.2018. Cơ quan Thường trực Hội đồng tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, phân loại hồ sơ; lập danh sách các tập thể có đủ tiêu chí theo quy định, trình Hội đồng bình chọn. Hội đồng bình chọn xem xét, rà soát từng trường hợp cụ thể và bình xét thông qua bỏ phiếu kín.

Quy chế bình chọn nêu rõ phạm vi, đối tượng bình chọn là các tập thể lao động sản xuất, công tác trong tất cả các lĩnh vực có đóng góp to lớn, tạo nên những công trình hoặc khai thác, sử dụng mang dấu ấn đặc biệt, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Nguyên tắc bình chọn là chỉ bình chọn các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc có đóng góp quan trọng tạo nên các công trình mang lại dấu ấn hoặc có nhiều sáng kiến trong khai thác sử dụng hiệu quả công trình góp phần vào sự phát triển của đất nước. Việc bình chọn các tập thể tôn vinh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”, phải dân chủ, công khai, khách quan, bảo đảm đúng đối tượng.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng bình chọn đã công nhận 9 công trình có dấu ấn, đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển KT - XH của đất nước và tôn vinh 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lý, vận hành những công trình trên mang lại hiệu quả to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Các công trình này cũng khẳng định công lao và tôn vinh những cống hiến xuất sắc của tập thể lao động. Theo đánh giá, các công trình được vinh danh còn là sự tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất; khơi dậy tinh thần yêu nước, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong công nhân lao động.
 
Danhsach

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng bình chọn:

Trong kì Vinh quang Việt Nam lần thứ 14 này, Tổng LĐLĐVN mong muốn tôn vinh, ghi nhận những đóng góp, cống hiến bằng bàn tay khối óc, bản lĩnh trí tuệ của người lao động Việt Nam trong xây dựng bảo vệ tổ quốc, nhất là việc xây dựng nên những công trình mang dấu ấn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quyết định chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 14 mang tên “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”. Có thể nói, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, chúng ta có nhiều công trình có dấu ấn rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ví dụ: Công trình đường dây 500KV, thời điểm ấy điện sản xuất, điện sinh hoạt ở phía Nam thiếu trầm trọng nhưng phía Bắc lại dư thừa. Nếu không có công trình, tốc độ phát triển về CNH-HĐH ở miền Nam sẽ chậm lại; hoặc những công trình đánh dấu mốc của chúng ta trong không gian, đó là việc chúng ta phóng các vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2, khẳng định chủ quyền không gian của Việt Nam trên vũ trụ, trước đó, chúng ta đều phải đi thuê vệ tinh.

Còn rất nhiều công trình khác, qua quá trình sàng lọc, được giới thiệu của các địa phương, các ngành, Hội đồng bình chọn cấp T.Ư lựa chọn trên dưới 30 công trình. Trên cơ sở đó, bỏ phiếu, phân tích lựa chọn 9 công trình để chúng ta tôn vinh. Hy vọng sau này, chúng ta sẽ có những công trình tiếp tục có đột phá, có dấu ấn đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước thì chúng ta tiếp tục tôn vinh. Đó là những việc làm thường xuyên của tổ chức công đoàn để tôn vinh trí tuệ, công sức lao động của đội ngũ cán bộ, công nhân viên nước nhà.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam: http://congdoan.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

QC trái
QC phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây