Đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sơn La với các phong trào thi đua

Thứ ba - 28/07/2020 11:36
Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng trong các cấp công đoàn, cụ thể hóa vào các hoạt động công đoàn trong tỉnh. Các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"... đã được các cấp Công đoàn triển khai phù hợp với từng đối tượng, được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia.
DSC 7096
Các cá nhân được tặng bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động VN giai đoạn 2015-2020
Kết quả, trong 5 năm toàn tỉnh có 2.949 đề tài khoa học, giá trị làm lợi trên 6 tỷ đồng; 5.352 sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng phục vụ nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, sản xuất kinh doanh, giá trị làm lợi trên 24 tỷ đồng; 35 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học được giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, 02 công trình – đề tài được giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; 17 lượt cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo. 

Có 43.680 phụ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 7 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ; 21 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen chuyên đề trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.
IMG 1228
Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên thăm hỏi, kiểm tra điều kiện làm việc của người lao động, kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình sáng tạo
Điển hình như phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo của Công đoàn Viên chức tỉnh với 04 đề tài, sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, có 36 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng cấp tỉnh, 02 công trình, đề tài đạt giải thưởng cấp toàn quốc, 400 sáng kiến, đề tài có giá trị được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội như: Đề tài Ứng dụng quy trình kỹ thuật nhân giống dê lai và xây dựng mô hình nuôi dê thương phẩm tại Sơn La của cơ sở điều trị nghiện ma túy; đề tài Nghiên cứu ứng dụng sản xuất chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp (từ rơm rạ, vỏ cà phê) làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Sơn La của Trung tâm ứng dụng chuyển giao kỹ thuật KHCN; đề tài Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư, đề tài đổi mới công tác đào tạo tại các trường chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh Sơn La gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay của Ban tổ chức tỉnh ủy …và gần 500 sáng kiến được áp dụng tại cơ sở.
IMG 1168
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh khảo sát tính ứng dụng của các sáng kiến được áp dụng tại cơ sở
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý và điều hành công việc đã được triển khai đồng bộ. 100% các cơ quan cấp tỉnh đã thành lập trang thông tin điện tử áp dụng hệ thống ISO trong hoạt động đảm bảo đo lường sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân, cung cấp dịch vụ mức độ 3,4. Kết quả từ công tác cải cách hành chính đã có chuyển biến tích cực theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân. Ðặc biệt, sự kết hợp đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về Chỉ số CCHC. Triển khai đồng bộ, hiệu quả mô hình chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công của tỉnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, xây dựng đề án tổng thể về kiến trúc thành phố thông minh tỉnh Sơn La; xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La; chuyển đổi từ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 lên ISO 9001:2015 cho 100% các sở ban ngành, triển khai thực hiện tốt phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp... góp phần nâng cao các Chỉ số cải cách cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Từ phong trào “Chung tay cải cách hành chính” đã có 03 đồng chí được tặng bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
DSC 7100
Các cá nhân được vinh danh tại Hội nghị Điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh Sơn La, lần thứ VI, giai đoạn 2015 - 2020
Công đoàn ngành Y tế trong 5 năm qua đã có 1.113 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, 100% các đơn vị có đề tài cấp cơ sở  được Hội đồng cấp ngành đánh giá xếp loại: Xuất sắc 31; Khá 449; đạt 633; trong đó có 10 đề tài cấp tỉnh  12 đề tài của đoàn viên tham Hội thi Khoa học sáng tạo cấp tỉnh đã đoạt giải đoạt Giải thưởng Hội thi:  01 Nhất, 3 Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích; 11 đoàn viên được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo: bác sỹ Nguyễn Trung Kiên, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên với đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân đợt cấp Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên". Bác sỹ Lưu Thị Thu Hằng, Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La với đề tài "Nghiên cứu đặc điểm các chủng nấm Candida phân lập được trên bệnh nhân có hội chứng tiết dịch âm đạo tại bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La". Bác sỹ Vũ Giang An, Bệnh viện đa khoa Mộc Châu với đề tài: "Áp dụng phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối bằng gân cơ bán gân và gân cơ thon tại bệnh viện đa khoa Mộc Châu".  Bác sỹ Nguyễn Công Bằng, bệnh viện Đa khoa tỉnh với giải pháp "Nghiên cứu áp dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị viêm phúc mạc ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La"…và nhiều đề tài nghiên cứu. Kết quả từ các phong trào thi đua ngành Y tế đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, khám chữa bệnh, cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế, đảm bảo nhu cầu phục vụ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân trong tỉnh. 
IMG 6926
Đẩy mạnh thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo luôn được gắn với hoạt động kiểm tra, giám sát
Công đoàn ngành Giáo dục và đào tạo đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua Lao động sáng tạo gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phong trào "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo", " Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" kết quả trong giai đoạn qua đã có121 sáng kiến, 1.667 đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng trong thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh.

Phong trào thi đua trong khối ngành nghề sản xuất kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực, đội ngũ CNVCLĐ đã tập trung đẩy mạnh sáng tạo, nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng yêu cầu về sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao cung ứng cho thị trường, xây dựng được thương hiệu sản phẩm. Tiêu biểu như: Công đoàn ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn có 03 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo, có gần 70 đề tài, sáng kiến được áp dụng vào thực tế công tác, sản xuất, kinh doanh mang lại giá trị làm lợi trên 2,2 tỷ đồng. Điển hình như đồng chí Nguyễn Văn Khiêm, Công ty cổ phần chè Chiềng ve, Mộc Châu với đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống trồng, thâm canh, cải tạo và chế biến chè Shan chất lượng cao tại Mộc Châu – Sơn La”, đề tài đã cải tiến công nghệ chế biến đã tiết kiệm được chi phí than, củi, điện vào sản xuất, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo năm 2017. 

Trong 5 năm, toàn tỉnh có 3 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 518 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 20 Cờ thi đua, tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 177 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 35 tập thể, 86 cá nhân và 8 Cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc trong các phong trào thi đua 5 năm qua. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1.273 tập thể, 2.242 cá nhân; 44 Cờ thi đua...

5 năm qua đã phát hiện, nhân rộng trên 86 tập thể, 500 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua Lao động sáng tạo. Việc nêu gương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ trên toàn tỉnh.

Giai đoạn 2020-2025, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La tiếp tục đề ra nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng ngừoi cán bộ công chức, viên chức, “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ cả về lý luận lẫn chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác xây dựng và duy trì các mô hình điển hình tiên tiến, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Tác giả bài viết: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hướng dẫn dử dụng phần mềm quản lý đoàn viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây