KẾ HOẠCH Tuyên truyền, theo dõi nắm tình hình, tổng hợp ý kiến của đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, theo dõi nắm tình hình, tổng hợp ý kiến của đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

 •   14/11/2019 03:03:23 PM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA

                                      

Số: 136/KH-LĐLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

            Sơn La,  ngày 8 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, theo dõi nắm tình hình, tổng hợp ý kiến của

đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp tiến tới

Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

             

Thực hiện Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 10.10.2019 của Tỉnh ủy về việc “Theo dõi, nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp và các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV” và Kế hoạch 170-KH/TU ngày 18.10.2019 của Tỉnh ủy về việc “Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động ban hành kế hoạch thực hiện trong đoàn viên, CNVCLĐ như sau: 

Đồng chí Hoàng Văn Thụ (Ảnh tư liệu).

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ

 •   07/10/2019 08:19:08 AM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
(TG)-Ngày 23-9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019). TG trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách lao động

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách lao động

 •   28/05/2019 08:56:30 AM
 •   Đã xem: 312
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một di sản tư tưởng phong phú và sâu sắc, trong đó có tư tưởng về chính sách lao động. Tư tưởng đó khá bao quát và toàn diện, thể hiện ở những nội dung cơ bản như: chăm lo, tạo việc làm cho người lao động; đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho người lao động; tiền lương cho người lao động; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đảm bảo an toàn cho người lao động; giải quyết hài hòa các mối quan hệ lao động… Những nội dung trong chính sách lao động của Người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn.
50 năm nhớ mãi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ công đoàn

50 năm nhớ mãi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ công đoàn

 •   28/05/2019 08:51:09 AM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt cơ sở và lý luận cho việc thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ngay từ năm 1927, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Người đã nói rõ về mục đích và tổ chức, hoạt động của công hội: Tổ chức công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có tình cảm; để nghiên cứu với nhau; để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn; để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới.
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

 •   07/05/2019 09:07:14 AM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0

         Thực hiện Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU ngày 25.4.2019 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về “Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019)”;

          Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh gửi các cấp công đoàn Đề cương tuyên truyền “Kỷ niệm 60 năm Ngày tổ chức mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019)” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp soạn thảo.

          Đề nghị các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ./.

Lễ phát động "Tháng nhân đạo" 2018.

“THÁNG NHÂN ĐẠO” NĂM 2019: “KẾT NỐI, SẺ CHIA VÀ LAN TỎA”

 •   25/04/2019 02:13:47 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, năm 2018, năm đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thí điểm “Tháng Nhân đạo”, tổng giá trị vận động trong “Tháng Nhân đạo” của toàn Hội năm 2018 đạt trên 244 tỷ đồng trợ giúp 626.000 lượt người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Công nhân năm 2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Công nhân năm 2019

 •   04/03/2019 08:09:31 AM
 •   Đã xem: 588
 •   Phản hồi: 0
Chương trình Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 – 2023

Chương trình Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 – 2023

 •   15/02/2019 07:55:39 AM
 •   Đã xem: 313
 •   Phản hồi: 0

          Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 11.02.2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công đoàn và xây dựng đội ngũ công nhân, lao động Sơn La, giai đoạn 2017-2022”;

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa 2018 - 2023; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

          Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành chương trình “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sơn La” giai đoạn 2018 - 2023 như sau:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA: Kết quả công tác tuyên giáo năm 2018

 •   11/02/2019 02:06:55 PM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
Năm 2018, công tác tuyên giáo của các cấp công đoàn đã bám sát sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của các cấp ủy Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ trong tình hình mới.
Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 •   05/12/2018 10:54:48 AM
 •   Đã xem: 567
 •   Phản hồi: 0
(TG)-Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo công đoàn năm 2018

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo công đoàn năm 2018

 •   26/10/2018 01:54:23 PM
 •   Đã xem: 545
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Công văn số 2088/TLĐ ngày 18/10/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “V/v báo cáo kết quả công tác tuyên giáo công đoàn năm 2018, phương hướng năm 2019”.

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp,  Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ XI

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ XI

 •   26/10/2018 01:52:12 PM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0

          Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-MTTQ-BTT ngày 25/9/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về “Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ XI”;

          Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn Lalần thứ XI trong CNVCLĐ như sau:

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

 •   26/10/2018 01:49:59 PM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0

          Thực hiện Công văn số 2014/TLĐ ngày 05/10/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018”;


Các tin khác

Deo khau trang
Deo khau trang 2
Hướng dẫn dử dụng phần mềm quản lý đoàn viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây