HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ ba - 05/03/2019 22:33
HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA


Số: 25/HD-LĐLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La,  ngày 21tháng 02 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

Học tập chuyên đề năm 2019

“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

         Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-TU, ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; Hướng dẫn số 14-HD/TU ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện như sau:

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        1. Mục đích

        Tiếp tục nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tích cực học tập và làm theo; Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, CNVCLĐ, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay .

       2. Yêu cầu

      Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức công đoàn; Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc học tập và làm theo Bác.

        II. NỘI DUNG

       1.  Tổ chức học tập chuyên đề  

       - Tổ chức học tập chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (đăng tải trên trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh) gắn với nhiệm vụ của các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLLĐ.

        - Các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị quy định về việc “Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu,cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. 

        2. Hình thức tổ chức

      Các cấp Công đoàn tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2019 bằng hình thức phù hợp, gắn với nội dung sinh hoạt thường kỳ và lồng ghép trong các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập công đoàn; tổ chức tọa đàm, giao lưu gặp mặt; sinh hoạt văn hóa, văn nghệ…

        3. Thời gian thực hiện

        Các cấp công đoàn tổ chức học tập, quán triệt,  xây dựng và triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quý I năm 2019, tháng 12 đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề gắn với kiểm điểm cuối năm.

        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Liên đoàn Lao động tỉnh

       - Giao  Ban Tuyên giáo - Nữ công chủ trì tham mưu giúp Ban Thường vụ chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện hướng dẫn này. 

        - Tăng cường công tác tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc triển khai học tập, thực hiện chuyên đề năm 2019 của đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

         2. Các cấp công đoàn

       Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tổ chức tuyên truyền, học tập nội dung chuyên đề năm 2019 tới cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ với hình thứchình thức phù hợp. Báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua ban Tuyên Giáo- Nữ Công) trước ngày 10/12/2019.

        Trên đây là Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Liên đoàn Lao động tỉnh ./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:

PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban Tuyên giáo TLĐ;

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;

- TT, các Ban LĐLĐ tỉnh;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT, TG-NC.

 

 

(Đã ký)

 

 

Thái Thị Mai

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

QC trái
QC phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây