Hướng dẫn Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 10/11 – 10/12/2019

Thứ sáu - 15/11/2019 15:54

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 47/HD-LĐLĐ

 

Sơn La, ngày 14 tháng 11 năm 2019

    

 

HƯỚNG DẪN

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

10/11 – 10/12/2019

 

Căn cứ Công văn số 373/BTGTLĐ ngày 30/10/2019 của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn triển khai một số nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS và nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ về sự ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và sự tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Tích cực hưởng ứng chủ đề của Tháng hành động năm 2019 là “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS”. Đây là Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đã phát động hưởng ứng mục tiêu 90-90-90 (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV chuẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác) ở cấp độ toàn cầu để hướng tới kết thúc dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vào năm 2030.

2. Yêu cầu

- Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với các ngành hữu quan và chuyên môn trong triển khai Tháng hành động; đồng thời lồng ghép trong hoạt động công đoàn, để công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ mang lại hiệu quả thiết thực.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo cấp ngành, địa phương triển khai và tham gia các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019. Đồng thời tích cực, chủ động triển khai một số nội dung, hoạt động sau:

1. Tổ chức tọa đàm, hội thảo

- Tổ chức gặp mặt, sinh hoạt, hội thảo với những người nhiễm HIV, người dễ bị tổn thương với HIV; truyền thông dự phòng lây nhiễm HIV tiếp tục thực hiện hành vi an toàn, tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng; lợi ích của tư vấn xét nghiệm HIV sớm; lợi ích điều trị sớm HIV/AIDS; lợi ích của bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV, vận động người nhiễm HIV chủ động tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh cũng như các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế.

- Các hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình có hiệu quả như: mô hình trong dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và chống kỳ thị phân biệt đối xử, đặc biệt là các mô hình, các gương điểm hình mà người nhiễm HIV hoặc người có hành vi cao đã chủ động tham gia phòng, chống HIV/AIDS, vươn lên làm chủ, tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập và giúp nhau trong cuộc sống.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo địa phương tổ chức vận động CNVCLĐ tham gia mít tinh, diễn hành hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (ngày 01/12/2019).

- Tổ chức tập huấn phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội cho công nhân lao động và lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng, ngừa HIV/AIDS với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề… của tổ chức công đoàn.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang mạng xã hội Facebook, Zalo của các cấp công đoàn, tăng cường viết tin, bài phản ánh các hoạt động của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS gửi về Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Tăng cường việc cung cấp thông tin cho đoàn viên, CNVCLĐ về những kiến thức trong phòng, chống HIV/AIDS trên hệ thống thông tin cơ sở, trên mạng xã hội và các trang thông tin điện tử của các cấp công đoàn.

- Xây dựng các panô, khẩu hiệu, treo băng rôn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và các khu vực đông công nhân lao động.

3. Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác

- Tổ chức các hoạt động truyền thông vận động chống kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV nhất là với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV.

- Tổ chức vận động các doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động, nhận người lao động là người nhiễm HIV, người sau cai, người đang được điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

- Tổ chức các chương trình vận động các đoàn viên, CNVCLĐ và gia đình tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, ủng hộ gây quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV và tổ chức thăm hỏi người nhiễm HIV tại đơn vị.

- Tổ chức đi thăm hỏi, động viên các tổ chức, cơ sở chăm sóc, hỗ trợ và điều trị bệnh nhân AIDS, các câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS, các nhóm tự lực và cá nhân, gia đình bệnh nhân AIDS giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng.

4. Khẩu hiệu của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

- Cộng đồng chung tay – Kết thúc ngay dịch AIDS!

- Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn!

- Xét nghiệm HIV sớm là để bảo vệ chính mình và người thân!

- Dự phòng và điều trị HIV/AIDS – Không để ai bỏ lại phía sau!

- Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần.

- Điều trị AVR sớm giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh và giảm lây nhiễm cho người khác!

- Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị HIV/AIDS liên tục suốt đời!

- Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV trong 3 tháng đầu để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con!

- Hãy sử dụng bao cao su để bảo vệ cho bạn và người thân!

- Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV!

- Toàn dân dồn tổng lực để kết thúc đại dịch AIDS tại Việt Nam!

- Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS!

- Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2019!

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019!

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Giao Ban Tuyên giáo – Nữ công hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi các cấp công đoàn thực hiện hướng dẫn này.

2. Các cấp công đoàn

- Căn cứ hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan đơn vị.

- Kết thúc Tháng hành động, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh (email: bantincdsl@gmail.com) trước ngày 11/12/2019.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TLĐ;

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;

- Ban Dân vận tỉnh ủy;

- LĐLĐ huyện thành phố;

- Công đoàn ngành, CĐVC tỉnh;

- Lưu: Vp, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

PHỤ TRÁCH LĐLĐ TỈNH

 

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Văn Khiển

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin cũ hơn

Hướng dẫn dử dụng phần mềm quản lý đoàn viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây