KẾ HOẠCH Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)

Thứ tư - 27/03/2019 22:30
KẾ HOẠCH Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA

 
 
 

               Số: 82/KH-LĐLĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sơn La, ngày 28 tháng 03 năm 2019


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm

Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)

 

          Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-TLĐ ngày 31/01/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019);

          Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

         1. Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

          2. Tổ chức hoạt động kỷ niệm tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động Công đoàn; cổ vũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của đất nước năm 2019.

          3. Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm.

          II. NỘI DUNG

          1. Chủ đề:  “Công đoàn Việt Nam - Niềm tin người lao động”

          2. Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam

          - Các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam  theo đề cương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn và phát hành.

          - Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ theo dõi phim tài liệu về “Công đoàn Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển”; Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức (phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam, thời gian cụ thể có thông báo sau).

        - Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia triển lãm, thi sáng tác ảnh nghệ thuật về phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn.

          - Tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham quan, tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử, gặp mặt các nhân chứng nhằm ôn lại truyền thống lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam.

          3. Phát động, tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

          -  Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua. ký kết giao ước  mỗi công đoàn cấp trên cơ sở đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc để chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

         - Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong khu vực doanh nghiệp với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khu vực hành chính, sự nghiệp; phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hệ thống công đoàn. Tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

         4. Đẩy mạnh công tác kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

          - Các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phấn đấu đạt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao.

          - Có hình thức kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, như lớp đoàn viên 90 năm Công đoàn Việt Nam, lớp Đảng viên 90 năm Công đoàn Việt Nam;

          - Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tiến hành rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, đề xuất các giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

          - Phấn đấu, mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

          5. Nâng cao hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ

          - Kiểm tra thực hiện chính sách và tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động.

          - Các cấp công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng và trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

          - Triển khai các hoạt động với đối tác nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là cung cấp các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng có chất lượng, giá cả ưu đãi cho đoàn viên, CNVCLĐ.

          - Tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tăng cường đối thoại, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thỏa ước lao động tập thể và các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động.

          - Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019, phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở lựa chọn ít nhất 01 hoạt động hoặc 01 mô hình chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

          - Tổ chức hiệu quả các hoạt động học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho đoàn viên, người lao động.

           - Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế công đoàn, phục vụ đoàn viên, CNVCLĐ.

          6. Tuần lễ cao điểm, Ngày đoàn viên công đoàn

       -  Các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động tập trung, lan tỏa, ấn tượng trong “Tuần lễ cao điểm” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 27/7/2019.  Tại các hoạt động cụ thể có bài tuyên truyền nêu rõ 90 năm hình thành, phát triển và những đóng góp của Công đoàn Việt Nam (tài liệu do Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn phát hành).

          - Đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên Công đoàn” vào ngày 21/7/2019 với các nội dung chủ yếu là kết nạp đoàn viên, chăm lo phúc lợi, văn hóa, thể thao, tuyên dương các đoàn viên tiên tiến.

         7. Tổ chức các hoạt động cấp tỉnh

          - Tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, đoàn viên Công đoàn và công nhân lao động.  

         - Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.  

        - Tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác.  

         - Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng trong CNVCLĐ tỉnh Sơn La lần thứ V.

       - Thăm hỏi đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; bàn giao, trao tặng“Mái ấm Công đoàn”.

          - Tổ chức hội thảo chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể”

            - Phối hợp tổ chức gian hàng giảm giá, ưu đãi cho CNLĐ khu vực huyện Phù Yên.

          - Phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho 500 đoàn viên, CNVCLĐ.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1.   Liên đoàn Lao động tỉnh

      Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các ban chuyên đề chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ triển khai nội dung theo kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

        1.1. Ban Tuyên giáo - nữ công

       -  Chủ trì,  hướng dẫn các đơn vị tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.  

       - Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn; Các hoạt động do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.

        - Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Xây dựng chuyên trang trên báo Sơn La, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La. Chỉ đạo tuyên truyền trên trang Facebook của các cấp công đoàn.

      - Chủ trì tham mưu các nội dung Hội diễn Nghệ thuật quần chúng trong CNVCLĐ tỉnh Sơn La lần thứ V.

        1.2. Ban Tổ chức

       - Chủ trì phối hợp với các ban tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, vận động phát triển lớp đoàn viên 90 năm Công đoàn Việt Nam.

       - Tham mưu tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác.  

       1.3. Ban Chính sách - Pháp luật

      - Hướng dẫn, phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa công đoàn cấp trên cơ sở và hướng dẫn các đơn vị đăng ký công nhận công trình, sản phẩm chào mừng; Tham mưu đăng ký ít nhất 01 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam)  

      - Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động.

        - Tham mưu thăm hỏi đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; bàn giao, trao tặng từ 20 nhà “Mái ấm Công đoàn” trở lên.

        - Phối hợp với các đối tác đã ký kết trong chương trình phúc lợi, tổ chức các buổi cung cấp hàng hóa với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động tại khu công nghiệp; khu dân cư, doanh nghiệp đông công nhân lao động.

       - Tham mưu  nội dung lãnh đạo tỉnh gặp mặt và đối thoại với Công đoàn và công nhân lao động. 

       - Tham mưu việc tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên, CNVCLĐ.

     - Xây dựng đề án nhà trẻ mẫu giáo cho con em công nhân lao động khu vực Phù Yên, Quỳnh Nhai, Mường La.

      1.4. Ban Tài chính

      - Tham mưu hướng dẫn các cấp công đoàn đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm theo quy định, tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

       1.5. Văn phòng

        - Chủ trì, phối hợp với các ban, chuẩn bị  cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động kỷ niệm 90 năm  Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam của Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La.

        - Tham mưu tổ chức Lễ  kỷ niệm 90 năm chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

       - Tham mưu đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, sửa chữathiết chế công đoàn CLB công nhân 28/7.

       2. Các cấp công đoàn

       - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, cụ thể hóa Chủ đề và bám sát nội dung kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

      - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến 100% đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

         - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chăm lo lợi ích đoàn viên, phát động thi đua...thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đoàn đoàn viên, CNVCĐ lao động tham gia, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, nâng cao nhận thức và đời sống tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

        - Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế, các cấp công đoàn tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau:

        2.1. Công đoàn cấp trên cơ sở

      - Mỗi công đoàn cấp trên cơ sở đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (gửi về Ban Chính sách - Pháp luật trước ngày 15/4/2019), đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn CĐCS đăng ký thực hiện công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng sự kiện trọng đại của tổ chức công đoàn.

     - Tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác.

     - Gắn nội dung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với các nội dung tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn.

     - Liên đoàn Lao động huyện Phù Yên phối hợp với Ban Chính sách, pháp luật chuẩn bị các điều kiện giới thiệu sản phẩm, bán hàng giảm giá, ưu đãi cho công nhân lao động.

      2.2. Công đoàn cơ sở

      - Tổ chức các hoạt động tuyên dương đoàn viên tiên tiến.

     - Mỗi công đoàn cơ sở thực hiện ít nhất 01 hoạt động hoặc 01 mô hình chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đăng ký thực hiện với công đoàn cấp trên cơ sở.

       Lưu ý: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở không tổ chức Lễ kỷ niệm.

       Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, yêu cầu các cấp công đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả trước ngày 5/8/2019 (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công)./.
 

Nơi nhận:

- Ban DV, TG TU;

- Ban TG TLĐLĐVN;

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh;

- Các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh;

- Lưu VP, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Ngân Hoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

QC trái
QC phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây