Thể lệ Hội diễn nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát CNVCLĐ từ vùng đất Sơn La” lần thứ V Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)

Thứ hai - 25/03/2019 21:26
Thể lệ Hội diễn nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát CNVCLĐ từ vùng đất Sơn La” lần thứ V  Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)

THỂ LỆ

  Hội  diễn nghệ thuật quần chúng

“Tiếng hát CNVCLĐ từ vùng đất Sơn La” lần thứ V

Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

 (28/7/1929 – 28/7/2019)

 

            - Căn cứ Kế hoạch số: 72/KH-LĐLĐ ngày 13/02/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát CNVCLĐ từ vùng đất Sơn La” lần thứ V Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019);

          - Căn cứ Nghị quyết số: 43/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La về quy định  mức chi đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh;

        - Căn cứ Quyết định số: 167 /QĐ-LĐLĐ ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ tỉnh Sơn La lần thứ V;

          Ban Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ban hành thể lệ như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Cụ thể hóa nội dung Kế hoạch số:72 /KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức Hội  diễn  nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát CNVCLĐ từ vùng đất Sơn La” lần thứ V Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019);

          2. Hội diễn được tổ chức với quy mô, hình thức phù hợp, thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo an ninh, an toàn, tiết kiệm.

          3. Thực hiện nghiêm túc quy định hiện hành của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Sơn La

          II. NỘI DUNG

          1. Thời gian: Dự kiến trung tuần tháng 7 năm 2019 (Chương trình làm việc cụ thể Ban tổ chức sẽ thông báo sau)

         2. Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh Sơn La (đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La)

          3. Đối tượng       

             - Diễn viên tham gia hội diễn làcán bộ, CNVCLĐ đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên (tính đến ngày ban hành thể lệ này) đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc phạm vi quản lý. Diễn viên chuyên nghiệp không được tham gia hội diễn này, bao gồm: các ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên múa chuyên nghiệp, giảng viên nghệ thuật thuộc các trường chuyên nghiệp.

         - Mỗi công đoàn cấp trên cơ sở được thành lập một đoàn nghệ thuật quần chúng do đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn.

         -  Mời các đơn vị công đoàn TW đóng tại địa phương, mỗi đơn vị cử 1 đoàn nghệ thuật tham gia.

        - Các đơn vị gửi bản đăng ký tham gia hội diễn về Ban Tuyên giáo - nữ công LĐLĐ tỉnh trước ngày 30/6/2019 (mẫu kèm theo).

          4. Số lượng  

           - Tổng số diễn viên tham gia hội diễn không quá 30 người/ đoàn

          5. Loại hình  

           - Ca: Đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca, hợp xướng (không hát nhép)

           - Múa: Múa đơn, múa đôi, múa tập thể

           - Nhạc: Độc tấu, song tấu, hòa tấu

          - Chương trình có thể xây dựng liên hoàn hoặc riêng từng tiết mục, có lời dẫn ngắn gọn hỗ trợ cho nội dung các tác phẩm.

        - Khuyến khích các tiết mục tự biên, tự diễn. Không diễn các tiết mục không có nhạc đệm, tấu nói, thơ, kịch; không sử dụng tiếng nước ngoài.

         6. Hình thức

         - Tổ chức thi giữa các đơn vị

         7. Chủ đề Hội diễn

         “Tiếng hát CNVCLĐ từ vùng đất Sơn La”

         - Tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

         - Ca ngợi truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và truyền thống văn hóa dân tộc kết hợp với tinh hoa văn hóa nhân loại; giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ cho CNVCLĐ và mọi tầng lớp nhân dân.

        - Ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, tổ chức công đoàn, quê hương Sơn La; Biểu dương những gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tích cực trong công cuộc xây dựng sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, trong sự phát triển kinh tế xã hội, ANQP của tỉnh, của địa phương, đơn vị.

          8. Thời lượng biểu diễn

          - Tiếp cận sân khấu, chuẩn bị không quá 5 phút. Thời gian biểu diễn từ 25 - 30 phút. Trong khi biểu diễn nếu có sự cố về kỹ thuật do lỗi khách quan thì tiết mục đó được diễn lại, không tính thời gian sự cố. Nếu chậm giờ biểu diễn từ 5 phút trở lên (không có lý do), Ban tổ chức chuyển đoàn đó xuống biểu diễn cuối cùng.

          9. Cách chấm điểm

          - Điểm tiết mục: thang điểm 10, điểm lẻ 0,1. Điểm của từng tiết mục là điểm trung bình của các giám khảo. Không tính điểm của giám khảo chấm chênh lệch với điểm trung bình từ 1,5 điểm trở lên.

          - Không chấm điểm các tiết mục phát sinh hoặc chưa đăng ký với Ban tổ chức, tiết mục trình bày chưa trọn vẹn, không đủ nội dung.

          -  Điểm toàn đoàn: Là điểm trung bình của các tiết mục. Trường hợp quá hoặc thiếu thời lượng biểu diễn: mỗi phút trừ 0,5 điểm toàn đoàn.

          10. Cách xếp giải

          -  Giải tiết mục:

          + Giải A: Từ 9,0 điểm trở lên.

          + Giải B: Từ 8,0 điểm đến 8,9 điểm.

          + Giải C: Từ 7,0 điểm đến 7,9 điểm.

          + Dưới 7,0 điểm: Không xếp giải

          - Giải toàn đoàn:

         Cơ cấu, số lượng: 3 giải A, 4 giải B; số giải C và giải khuyến khích do Ban tổ chức quyết định trên cơ sở số lượng các đoàn tham dự và chất lượng hội diễn. Cách xếp giải toàn đoàn dựa trên các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên như sau:

          + Tỷ lệ số tiết mục đạt giải A và B trên tổng số tiết mục.

          + Điểm toàn đoàn.

              + Đoàn có đủ 3 thể loại nghệ thuật trong chương trình.

          + Chấp hành tốt các quy định của Ban tổ chức.

          + Không xếp giải toàn đoàn: Thời lượng biểu diễn thiếu hoặc thừa quá 5 phút; chậm thời gian biểu diễn quá 5 phút; Không đủ 3 loại hình, vi phạm các quy định của Ban tổ chức.

          11. Giải thưởng

          - Giải tiết mục:

          + Giải A  : 500.000 đồng

          + Giải B: 400.000 đồng

          + Giải C: 300.000 đồng

          - Giải toàn đoàn:

          + Giải A: 5.000.000 đồng

          + Giải B : 4.000.000 đồng

          + Giải C: 3.000.000 đồng

          + Giải khuyến khích: 2.000.000 đồng

          12. Quy định về trang phục, đạo cụ

          - Có tính thẩm mỹ, phù hợp sân khấu, gọn gàng, đẹp, lịch sự, phù hợp với nội dung tiết mục, lứa tuổi, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

          - Không sử dụng trang phục có lô gô, các thương hiệu sản phẩm hoặc in chữ nước ngoài.

          13. Một số quy định khác

          - Các đoàn phải có mặt tại hậu trường sân khấu trước 20 phút thời điểm biểu diễn của đơn vị mình; Các đoàn ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức bố trí, trưởng đoàn phải có mặt trong suốt thời gian diễn ra hội diễn.

         - Không tặng hoa cho diễn viên, lên sân khấu chụp ảnh khi đang diễn và kết thúc phần diễn. Ban Tổ chức bố trí cho các đoàn chụp ảnh lưu niệm vào cuối các buổi làm việc. Việc ghi âm, ghi hình chương trình biểu diễn không được làm ảnh hưởng đến Ban giám khảo, khán giả và diễn viên.

          - Diễn viên, cổ động viên trang phục lịch sự, đi đứng giao tiếp có văn hoá với tinh thần giúp đỡ, giao lưu, học hỏi; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 25-CT/TU ngày 18.12.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

         - Không tự ý thay đổi chương trình biểu diễn, nếu có thay đổi phải báo cáo trước giờ diễn và được sự đồng ý của Ban tổ chức, Ban Giám khảo.

           - Các đoàn đã biểu diễn xong phải phối hợp với tổ phục vụ nhanh chóng thu dọn sân khấu.   

          - Đảm bảo về vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn người và tài sản trong thời gian diễn ra hội diễn.

          14. Kỷ luật, giải quyết khiếu nại

         - Tập thể, cá nhân vi phạm thể lệ, nội quy Hội diễn tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý từ hình thức hủy bỏ kết quả, tước bỏ quyền tham gia hội diễn hoặc theo quy định của pháp luật.

          - Các đơn vị có quyền khiếu nại về kết quả hội diễn, văn bản gửi về Ban Tổ chức chậm nhất sau 12h công bố kết quả.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ thư ký, phục vụ, các ban của LĐLĐ tỉnh, các đoàn tham gia hội diễn nghiêm túc thực hiện thể lệ này.

          Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, đoàn trưởng có trách nhiệm phản ánh về Ban tổ chức để được xem xét giải quyết (qua đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo - nữ công, đt: 0989.781.866)./.


Mẫu danh sách diễn viên:

(TÊN ĐƠN VỊ)

 

DANH SÁCH

Diễn viên tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng

“Tiếng hát CNVCLĐ từ vùng đất Sơn La” lần thứ V, năm 2019

 

Stt

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Đơn vị công tác

Chức vụ (hoặc chức danh nghề nghiệp, nhiệm vụ phân công)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....ngày.....tháng.....năm 2019

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 

(ký tên, đóng dấu)
 

Mẫu danh sách đăng ký Hội diễn:
 

(TÊN ĐƠN VỊ )

                                      

 

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Hội diễn nghệ thuật quần chúng

“Tiếng hát CNVCLĐ từ vùng đất Sơn La” lần thứ V - năm 2019

 

 

STT

Tên tiết mục

Tác giả

Hình thức

thể hiện

Người biểu diễn

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

- Trưởng đoàn: ....                                                                 Sơn La, ngày    tháng     năm 2019

- Tổng số diễn viên:...                                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ                                                                                                               CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

QC trái
QC phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây