Tuyên truyền chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Sơn La năm 2019

Thứ năm - 25/04/2019 14:08
Tuyên truyền chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Sơn La năm 2019
I. Giới thiệu về Chỉ số PAPI
 
PAPI là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân, với dữ liệu được thu thập thường niên. Cho đến nay, Chỉ số PAPI đã thu thập và phản ánh trải nghiệm của 117.363 người dân.

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển-Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam từ năm 2009 cho tới nay, cùng với sự hỗ trợ của các đối tác trong suốt quá trình triển khai thực hiện nghiên cứu, gồm Trung tâm Công tác lý luận và Tạp chí Mặt trận thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ năm 2009-2012), Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (trong năm 2012), và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ năm 2013). Các Ủy ban MTTQ thuộc các tỉnh/thành phố, huyện/quận, xã/phường đã giúp đỡ tạo điều kiện để nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát tại thực địa. Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA) tham gia hỗ trợ kỹ thuật nền tảng công nghệ cho việc thu thập dữ liệu theo thời gian thực từ năm 2015 đến nay.

Sau hai năm thử nghiệm lần lượt với ba tỉnh trong năm 2009 và 30 tỉnh trong năm 2010, các chỉ số, chỉ báo của PAPI ngày càng được hoàn thiện. Năm 2011, nghiên cứu PAPI lần đầu tiên được triển khai trên toàn quốc với sự tham gia của toàn bộ 63 tỉnh/thành phố và từ đó các chỉ báo chính được cố định để phục vụ việc so sánh kết quả qua các năm. Kể từ năm 2011 tới nay, PAPI không chỉ là một bộ chỉ báo hữu dụng phản ánh năng lực và hiệu quả quản trị ở cấp trung ương và cấp tỉnh, mà còn là công cụ đánh giá mức độ cải thiên của các cấp chính quyền qua thời gian.

Nội dung đánh giá của PAPI dựa trên ba quá trình có tác động lẫn nhau, đó là: xây dựng chính sách, thực thi chính sách và giám sát việc cung ứng các dịch vụ công. Các trục nội dung được được thiết kế đặc biệt cho bối cảnh Việt Nam cả tầm quốc gia và cấp địa phương. PAPI là công cụ giám sát thực thi chính sách, được xây dựng trên triết lý coi người dân như “người sử dụng (hay “khách hàng”) của cơ quan công quyền (hay “bên cung ứng dịch vụ”), có đủ năng lực giám sát và đánh giá tính hiệu quả của quản trị và hành chính công ở địa phương.

Kết quả của các chu trình nghiên cứu PAPI là những bộ dữ liệu đánh giá khách quan về chất lượng quản trị quốc gia từ trải nghiệm của người dân đầu tiên ở Việt Nam và được chia sẻ rộng rãi. Dựa trên kiến thức và trải nghiệm của ‘khách hàng’ đối với các ‘sản phẩm’ của toàn bộ quá trình ‘sản xuất’ của bộ máy nhà nước, PAPI cung cấp hệ thống chỉ báo khách quan góp phần đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, tạo động lực để lãnh đạo các cấp tại địa phương ngày càng nâng cao hiệu quả quản lý của mình.

PAPI nhận được sự hỗ trợ hiệu quả về chuyên môn và kỹ thuật của Ban Tư vấn quốc gia dự án PAPI và Nhóm chuyên gia quốc tế về đo lường quản trị nhà nước.

UNDP, CECODES, MTTQ Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và công ty Real-Time Analytics hy vọng sẽ góp phần hoàn thiện quá trình minh bạch, thúc đẩy cải cách, phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp dân cư vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách. Đồng thời dữ liệu của PAPI sẽ là những thông tin định lượng giá trị có thể tham khảo trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Cơ quan Hợp tác và Phát triển Tây Ban Nha (AECID) tài trợ giai đoạn thí điểm từ 2009 đến 2010. Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ (SDC) tài trợ chính cho nghiên cứu PAPI từ năm 2011 đến tháng 11 năm 2017. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) tài trợ chính cho PAPI từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2021. Đại sứ quán Ai-len tài trợ một số hoạt động nghiên cứu PAPI từ năm 2018 đến năm 2021. Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đóng góp về tài chính và chuyên gia trong suốt tiến trình phát triển của PAPI.

II. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Sơn La năm 2018 được xếp vào nhóm Trung bình cao

Vừa qua tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh công bố Báo cáo Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2018. 

Báo cáo PAPI năm 2018 được xây dựng trên cơ sở điều tra khảo sát đạt 14.304 người dân, được chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Về nội dung, báo cáo PAPI 2018 tập trung đánh giá xu thế thay đổi về hiệu quả quản trị và hành chính công ở cấp quốc gia và cấp tỉnh, thông qua phân tích các chỉ số thành phần. Chỉ số tổng hợp PAPI không xếp hạng theo 63 tỉnh thành phố mà phân thành 4 nhóm: Cao nhất; trung bình cao; trung bình thấp; thấp nhất.

So với năm 2017, 6/6 chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI 2018 gốc của cả nước chuyển biến tích cực: Công khai minh bạch; Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; riêng chỉ số Trách nhiệm giải trình với người dân có điểm giảm nhẹ. Kết quả ở 2 chỉ số mới là Quản trị môi trường và Quản trị điện tử đặc biệt thấp.

Đánh giá chung chỉ số PAPI năm 2018 có nhiều tiến bộ so với năm 2017, trong đó tỉnh có điểm cao nhất Bến Tre và Lạng Sơn (47.05 điểm); tỉnh có điểm thấp nhất là tỉnh Bình Định (41.04 điểm), Bình Thuận (41.60 điểm).

Theo báo cáo PAPI năm 2018, Chỉ số PAPI tỉnh Sơn La được 43,78 điểm thuộc nhóm 16 tỉnh /thành phố đạt điểm trung bình cao, tăng 8,15 điểm (2017 đạt 35,63 điểm thuộc nhóm 15 tỉnh /thành phố đạt điểm trung bình thấp); năm 2018 bổ sung thêm 2 chỉ số nội dung là Quản trị môi trường và Quản trị điện tử. So với năm 2017 (06 chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI 2018 gốc) Chỉ số PAPI tỉnh Sơn La năm 2018 đạt 36.55 điểm, tăng 0.92 điểm so với năm 2017; xếp ở vị trí 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2017 (năm 2017 xếp ở vị trí 47/63 tỉnh, thành phố).

Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực cố gắng lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về đổi mới công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị, hành chính công. Đặc biệt là hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đổi mới quản lý, điều hành để nâng cao chất lượng cải cách hành chính và quản trị công, được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhất là đổi mới trong thực hiện tham gia của người dân tại cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch, đổi mới thủ tục hành chính công. Kết quả đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về cải cách hành chính công, nâng cao năng lực cạnh tranh, Chỉ số chất lượng Quản trị hành chính công, góp phần vào tăng trưởng kinh tế năm 2018. Chỉ số PAPI là tiêu chí phản ánh hiệu quả của Bộ máy công quyền trong quản trị và hành chính công ở những lĩnh vực người dân quan tâm, do người dân đánh giá, nhận xét.

Ngồn:
- Website giới thiệu, công bố chỉ số PAPI: http://papi.org.vn/gioi-thieu-ve-papi
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La: http://sonla.gov.vn/ubnd/4/469/61732/515053/Thong-tin-Cai-cach-hanh-chinh/Chi-so-Hieu-qua-Quan-tri-va-Hanh-chinh-cong--PAPI--cua-tinh-Son-La-nam-2018-duoc-xep-vao-nhom-Trung-binh-cao.aspx

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

QC trái
QC phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây