image banner
Thông báo nhanh Kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV Nhiệm kỳ 2023-2028
Với chủ đề: TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, THỰC HIỆN TỐT CHỨC NĂNG ĐẠI DIỆN, CHĂM LO, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG; THAM GIA XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN, LAO ĐỘNG LỚN MẠNH, TỪNG BƯỚC HIỆN ĐẠI, TÍCH CỰC THI ĐUA XÂY DỰNG TỈNH SƠN LA PHÁT TRIỂN XANH, NHANH VÀ BỀN VỮNG; Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 25/9 đến 26/9/2023 tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã thành công tốt đẹp. Đại hội thông báo kết quả Đại hội như sau:

I. ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI

- Tham dự Đại hội có 250/250 đại biểu chính thức (đạt 100%). Trong đó: đại biểu bầu tại đại hội cấp huyện và tương đương: 210; đại biểu đương nhiệm: 32; đại biểu chỉ định: 08. Các đại biểu dự Đại hội là những đoàn viên công đoàn tiêu biểu, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của trên hơn 75.000 đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh.

- Đại hội vinh dự được đón đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, cùng các đồng chí Thường trực, nguyên Thường trực, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ; đại biểu Liên đoàn Lao động cụm thi đua 7 tỉnh biên giới phía bắc và đơn vị kết nghĩa; các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh qua các thời kỳ, các đ/c phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. 

II. NỘI DUNG  ĐẠI HỘI 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu dự đại hội đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu và tích cực đóng góp nhiều ý kiến tham gia xây dựng các văn kiện với 22 lượt ý kiến tại các tổ thảo luận tham gia vào 47 nhóm nội dung và 12 tham luận phát biểu tại hội trường và gửi bằng văn bản. Đại biểu dự Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện Đại hội, gồm: 

-  Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2018-2023; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ  2023-2028. 

-  Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023.  

- Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV tại Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV.  

- Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII (Sửa đổi, bổ sung).  

-  Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội. 

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ, nhất là đại dịch Covit- 19, song với nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, hoạt động công đoàn toàn tỉnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo được triển khai và đem lại hiệu quả thiết thực, được cấp uỷ, chính quyền, đoàn viên, người lao động đánh giá cao. Đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Công đoàn Sơn La lần thứ XIV đặt ra, trong đó: Công tác đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ngày càng được chú trọng, kịp thời hơn; hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có nhiều đổi mới, được triển khai với quy mô lớn, diện rộng, thiết thực, kịp thời. Công tác tuyên truyền, vận động từng bước được đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong đoàn viên, người lao động. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua yêu nước từng bước đổi mới về nội dung, phương thức, cách thức tổ chức; thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia. Công tác vận động nữ đoàn viên, người lao động được chú trọng. Công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục đạt được một số kết quả tích cực. Công tác tài chính công đoàn tiếp tục đổi mới, đảm bảo phục vụ tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được chú trọng, góp phần giữ gìn kỷ cương, nề nếp trong hoạt động Công đoàn. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.
Những kết quả đó đã góp phần củng cố, khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, cầu nối giữa người lao động với cấp uỷ, chính quyền; góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; từng bước nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. 
Ghi nhận những đóng góp của đoàn viên,  người lao động và các cấp công đoàn tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2018-2023; tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng bức trướng mang dòng chữ: 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH SƠN LA LẦN THỨ XV
NHIỆM KỲ 2023 – 2028
ĐỔI MỚI – DÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT – PHÁT TRIỂN

IV. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh và uy tín với đoàn viên, người lao động. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong nghề nghiệp, tác phong kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh bền vững.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ

(1) Phát triển mới 6.000 đoàn viên. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 56.790 đoàn viên. Tối thiểu 65% Doanh nghiệp từ 15 – dưới 25 lao động và 100% Doanh nghiệp từ 25 lao động trở lên thành lập Công đoàn cơ sở. Ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động do Công đoàn tổ chức.  

(2) Ít nhất 83% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đủ điều kiện thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

(3) 100% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.
2.2. Chỉ tiêu phấn đấu hằng năm 

(1) 95% trở lên đoàn viên, người lao động được học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp. 

(2) 100% công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị CBCCVC. 90% CĐCS doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động.

(3) 100% công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước; 90% CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nướctham gia với người sử dụng lao động triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

(4) 100% đoàn viên được tổ chức công đoàn chăm lo, hỗ trợ với hình thức phù hợp.

(5) 95% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(6) Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

(7) 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp; có từ 10% trở lên công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn.

(8) 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

(9) 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở được bầu mới được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp.

(10) Công đoàn tham gia thúc đẩy để có ít nhất 65% người lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

3. Các khâu đột phá 

(1). Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, trọng tâm là Chủ tịch Công đoàn cơ sở có đủ phẩm chất, kinh nghiệm, khả năng đại diện, bảo vệ người lao động tại cơ sở.

(2). Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc.

(3). Đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.

4. Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản

(1). Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động.

(2). Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động, đoàn kết, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

(3). Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thu hút, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

(4). Đổi mới hoạt động nữ công; thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

(5). Xây dựng nguồn lực tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

(6). Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
(7). Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh chỉ đạo hoạt động công đoàn trong điều kiện mới.

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí, Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 09 đồng chí đại biểu chính thức, 02 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; bầu các chức danh trong BCH gồm 04 đồng chí, đồng chí Vàng A Lả-Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV; bầu 03 đồng chí Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV gồm: đồng chí Thái Thị Mai, đồng chí Lường Minh Xuấn, đồng chí Nguyễn Thị Thường; bầu UBKT gồm 07 đồng chí (khuyết 02 đồng chí), đồng chí Nguyễn Thị Thường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV, tiếp tục được tín nhiệm bầu Chủ nhiệm UBKT khóa XV. 

VI. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Sáng ngày 26/9/2023, trước giờ khai mạc Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV và đại diện các đoàn đại biểu dự Đại hội đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và viếng Nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

2. Trưng bày 07 gian hàng, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm về nông nghiệp, công nghiệp nông thôn đặc trưng của tỉnh; sản phẩm đặc sắc của đoàn viên, người lao động tại địa phương… là thành quả lao động sáng tạo của CNVCLĐ, gắn với tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, người lao động phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển (1963 - 2023) tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đoàn kết quyết tâm nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. 

Trên đây là thông báo nhanh kết quả Đại hội XV Công đoàn tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2023-2028. Đề nghị các cấp công đoàn tổ chức thông báo, tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh.

Trân trọng./

ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN TỈNH SƠN LA
Video sự kiện
  • LĐLĐ huyện Mộc Châu chăm lo, bảo vệ lợi ích đoàn viên, người lao động
  • Công đoàn Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sơn La đạt được những kết quả đáng khích lệ
  • Công đoàn ngành y tế bảo vệ lợi ích đoàn viên, người lao động
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 391
  • Trong tuần: 24 718
  • Tất cả: 1329879
Bản quyền thuộc Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Số 02, Phố Xuân Thủy, Tổ 8, Phường Chiềng Lề, Tp Sơn La, Sơn La
Điện thoại: 02123752440    Fax: 02123752440
Email: